Special Needs

Cancer Diet

Food Info
Package

ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มโปรตีน วิตามินและเเร่ธาตุบางชนิดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันเเละการฟื้นตัวของร่างกาย โดยเนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีเเละย่อยง่าย

ทานอาหารที่มีพลังงานสูง รับประทานได้ง่าย เเละคำนวนความต้องการพลังงานที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ใส่ใจความสะอาดของวัตถุดิบเเละขั้นตอนการปรุงอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่ร่างกายอ่อนเเอระหว่างการรักษา

หลีกเลี่ยงอาหารเเปรรูป และอาหารหมักดอง รวมถึงดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

Menu