Special Needs

Kidney Diet

Food Info
Package

ผักต้องลวกเพื่อล้างโพเเทสเซียมออกให้มากที่สุด ผลไม้บางชนิดห้ามทานอย่างเด็ดขาด เครื่องปรุงที่ไม่ทำให้อาหารรสจืดเกินไปเเละโซเดียมไม่สูง

ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องควบคุมเกลือเเละโพเเทสเซียมทุกคน ขึ้นอยู่กับความสามารถของไต เเต่ละคนว่าเสียสมดุลการทำงานของโซเดียม โพเเทสเซียม เเคลเซียม ฟอสเฟตเเค่ไหน

หากไตเสื่อมระดับ 3 ขึ้นไป ควรเลือกชนิดโปรตีนคุณภาพดีเเละคำนวณปริมาณโปรตีน ตามน้ำหนักตัวอย่างให้ถูกต้อง จะช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไต ยืดเวลาการรักษาด้วยการฟอกเลือดได้

อาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมบางคน เช่น อาหารเเคลเซียมสูง เครื่องดื่มที่มี Oxalate สูง เป็นต้น

Menu