Special Needs

Blenderized Diet

Food Info

อาหารปั่นผสม (Blenderized Formula) กับหลากหลายแพคเกจ

สูตรอาหารปั่นผสม (Blenderized Formula) มี3 สูตรหลัก ดังนี้ 1. อาหารปั่นผสมสูตรมาตรฐาน 2. อาหารปั่นผสมสูตรเบาหวาน 3. อาหารปั่นผสมสูตรเฉพาะบุคคล

สูตรอาหารสำเร็จรูป ผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ตามคำแนะนำทางโภชนาการและงานวิจัยสำหรับแต่ละโรค สามารถเก็บสารอาหารได้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ มาในรูปแบบผง แล้วนำมาละลายน้ำ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

สูตรอาหารปั่นผสม อาหารที่เตรียมจากอาหาร 5 หมู่ ได้แก่ ข้าว/แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และน้ำมัน ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย จากนั้นนำวัตถุดิบที่ชั่งตวงไว้ทั้งหมดมาทำให้สุก ปั่นให้ละเอียด และกรองเอากากออก เพื่อให้ไหลผ่านสายให้อาหารได้โดยไม่อุดตัน

ดูเพิ่มเติม

อาหารปั่นผสม (Blenderized diet)

คือ อาหารเหลวที่ให้ผ่านสายให้อาหาร โดยเตรียมจากอาหาร 5 หมู่ ได้แก่ ข้าว/แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และน้ำมัน ซึ่งการวางแผนการให้อาหารทางสายจะทำโดยแพทย์หรือนักกำหนดอาหาร เริ่มจากการกำหนดปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย จากนั้นจะกำหนดวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาปั่นผสม ในการเตรียมอาหารปั่นผสมนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากหากไม่ระมัดระวังอย่างเพียงพอ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้ วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทั้งหมดหลังจากชั่งตวงจนได้ปริมาณที่กำหนดแล้ว จะต้องนำมาทำให้สุก ก่อนที่จะนำไปปั่นให้ละเอียด จากนั้นกรองเอากากออก เพื่อให้ไหลผ่านสายให้อาหารได้โดยไม่อุดตัน อาหารปั่นผสมของร้านอิ่ม มีทั้งหมด 3 สูตร ได้แก่

อาหารปั่นผสมสูตรมาตรฐาน

เป็นสูตรอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือภาวะที่ต้องจำกัดสารอาหารใดเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่ขาดสารอาหาร ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

อาหารปั่นผสมสูตรเบาหวาน

เป็นสูตรที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยจะมีการจำกัดคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และจำกัดการใช้น้ำตาลในอาหาร

อาหารปั่นผสมสูตรเฉพาะบุคคล

เป็นสูตรที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรค เช่นโรคไต  โดยอาหารสูตรนี้จะเน้นควบคุมปริมาณโปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดการทำงานและชะลอความเสื่อมของไต