อาหารปั่นผสมสูตรเฉพาะบุคคล

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต ช่วยลดการทำงานและชะลอความเสื่อมของไต

฿250

Blenderized diet

อาหารปั่นผสมสูตรเฉพาะบุคคล

เป็นสูตรอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต โดยอาหารสูตรนี้จะเน้นควบคุมปริมาณโปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดการทำงานและชะลอความเสื่อมของไต

ข้อแนะนำ

ต้องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2– 8 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 24 ชั่วโมง **การอุ่นอาหารควรใช้วิธีการอุ่นโดยแช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ห้ามอุ่นโดยตรงกับเตาไฟ หรืออุ่นในไมโครเวฟ**

Product from Imm

ผลิตจากวัตถุดิบสด ใหม่ตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาล

ควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิตโดยนักโภชนาการที่มีใบประกอบวิชาชีพ

สามารถผลิตอาหารได้ตรงตามความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยในแต่ละบุคคลได้ ตามคำสั่งแพทย์

ผลิตอาหารในห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาล

สามารถกำหนดพลังงาน โปรตีนหรือสารอาหารอื่นๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้

ราคาถูกกว่าอาหารสูตรสำเร็จรูปบางสูตร

สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่ผู้ป่วยไม่แพ้

ในกระบวนขั้นตอนการผลิต มีการใช้เครื่อง Blast chiller เพื่อลดอุณหภูมิการผลิตอย่างรวดเร็ว ให้ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาการผลิตตั้งแต่เริ่มปั่นผสมจนกระทั่งลดอุณหภูมิเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ชั่วโมง เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

อาหารปั่นผสม (Blenderized diet)

อาหารปั่นผสม คือ อาหารที่เตรียมจากอาหาร 5 หมู่ ได้แก่ ข้าว/แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และน้ำมัน ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยซึ่งกำหนดโดยแพทย์หรือ นักกำหนดอาหาร จากนั้นนำวัตถุดิบที่ชั่งตวงไว้ทั้งหมดมาทำให้สุก ปั่นให้ละเอียด และกรองเอากากออก เพื่อให้ไหลผ่านสายให้อาหารได้โดยไม่อุดตัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดสารอาหารจำเพาะเจาะจง เฉพาะบุคคลที่ไม่ตรงตามสัดส่วนของอาหารทางการแพทย์สูตรสำเร็จ ผู้ป่วยที่ค่อนข้างสูงอายุไม่สามารถรับอาหารทางการแพทย์ได้ มีอาการท้องเสีย และผู้ป่วยที่มีการแพ้ส่วนผสมที่อยู่ในอาหารทางการแพทย์สูตรสำเร็จรูป

อาหารปั่นผสมสูตรโรคไต

เป็นสูตรอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต โดยอาหารสูตรนี้จะเน้นควบคุมปริมาณโปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดการทำงานและชะลอความเสื่อมของไต

ปริมาณและ Cal ที่ผู้ป่วยได้รับ

 • 250ml×4feed = 1000kcal
 • 300mlx4 feed=1200kcal
 • 350ml×4 feed =1400kcal

ข้อแนะนำในการเก็บอาหาร และอุ่นอาหาร

 • เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปั่นผสมที่นำกลับไปนั้น อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด และปลอดภัยต่อการให้ผู้ป่วย โปรดนำเก็บเข้าตู้เย็นทันที
 • อาหารปั่นผสมที่นำกลับ ควรบริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด (ระบุที่หน้าบัตรอาหาร) โปรดทิ้งหากเกินกว่าเวลาที่แจ้ง
 • สำหรับอาหารปั่นผสม ก่อนนำอาหารไปบริโภคควรอุ่น โดยแช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที
 • หากอาหารเคยอุ่นร้อนมาก่อน ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำอีก
 • ไม่ควรเก็บอาหารที่อุ่นแล้ว นำเข้าตู้เย็นซ้ำ

ข้อควรปฏิบัติ

 • ผู้ประกอบอาหารต้องรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังสัมผัสอาหารสดและอาหารสุก
 • ภาชนะที่ใช้และบรรจุอาหารทุกชิ้น ต้องลวกในน้ำเดือดอย่างน้อย 15 นาที
 • **การอุ่นอาหารปั่นผสมควรใช้วิธีการอุ่นโดยแช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ห้ามอุ่นโดยตรงกับเตาไฟ หรืออุ่นในไมโครเวฟ**
 • การเตรียมอาหารควรเตรียมครั้งละ 2 – 5 มื้อเท่านั้น
 • ก่อนให้อาหารผู้ป่วยทุกครั้ง ให้สังเกตอาหาร โดยการดมกลิ่น หรือ ชิมอาหาร ถ้าพบความผิดปกติให้ทิ้งทันที
 • การเก็บรักษา อาหารที่เตรียมแล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส อาหารที่เตรียมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง