How to order

ติดต่อ อิ่ม by BDMS

ตอบคำถามสุขภาพกับทางแอดมิน เพื่อส่งผลให้ทีมนักโภชนาการคำนวณ และกำหนด สูตรอาหารที่เหมาะสมกับคุณ

เลือกอาหาร

เลือกแพ็กเกจเมนูอาหาร จำนวน และวิธีการจัดส่งตามที่ต้องการ

ยืนยันออเดอร์

ยืนยันการสั่งซื้อด้วยการชำระเงินผ่านช่องทาง Line Pay หรือ Save Drug

อิ่มสุข ทุกคำ

เตรียมรอรับเมนูอิ่มสุขของคุณ ที่จัดส่งให้ถึงบ้านได้เลย

08.00 น. 10.30 น.

สั่งอาหารก่อนเวลา 10.30 น. อาหารจะถูกส่งในวันถัดไป

10.31 น. 18.00 น.

สั่งอาหารหลังเวลา 10.30 น. อาหารจะถูกส่งในอีก 1 วันถัดไป

เมนูจะถูกจัดส่งก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวัน

กรณีที่ผู้จัดส่งมาถึงจุดหมาย แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ ผู้จัดส่งจะทำการจัดส่งให้ ผู้รับรายอื่นก่อน แล้วจัดส่งให้ใหม่ ภายในวันเดียวกัน

* สงวนสิทธิ์การจัดส่งอาหารโดยบริการของ IMM By BDMS เท่านั้น

ช่องทางการสั่งอาหาร

ช่องทางการชำระเงิน

Credit / Debit Card, Mobile Banking and others

เงื่อนไขการให้บริการ

ลูกค้าต้องยินยอมให้ข้อมูลสุขภาพส่วนตัวกับทางแอดมินก่อนสั่งอาหาร

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ยกเลิกการสั่งซื้อ หรือเปลื่ยนวันและเวลาการจัดส่ง หลังชำระเงินแล้วทุกกรณี

เมนูอาหารอาจมีการเปลื่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า